Konferencja SFI

Dzisiaj będę gościć konferencję SFI, gdzie poprowadzę prelekcje o TypeScript oraz warsztaty z angulara

Zdam relację po ;)